IMG_20231023_113420
20231019_094249
20231025_100833
20231006_111508
IMG_20231114_114818
WhatsApp Image 2023-09-29 at 17.06.05 (2)
WhatsApp Image 2023-11-15 at 18.11.49 (1)
20231027_105207
IMG_20230918_123457
IMG_20230920_113312
IMG_8988
IMG_20231023_112157
WhatsApp Image 2023-09-21 at 12.42.44
20231030_104642
WhatsApp Image 2023-09-21 at 12.42.59
IMG_20231212_100602
IMG_20230918_123559
WhatsApp Image 2023-09-21 at 12.42.45
IMG_20231212_101719
WhatsApp Image 2023-09-29 at 17.06.05

Przedszkole Nr 30 "Zielona Łódeczka"
ul. Rozbrat 10/14
00-451 Warszawa
(22) 629-38-10
e-mail: p30@eduwarszawa.pl

Aktualności

Adaptacja do przedszkola 2024/2025
28 maja 2024

"Jak przygotować dziecko do roli przedszkolaka?" Informacja dla rodziców dzieci 3-letnich (Rybki) ...

Procedura COVID-19
29 sierpnia 2020

Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu od 1 września 2020r. - plik do pobrania

Linki

Deklaracja dostępności

Przedszkole Nr 30 "Zielona Łódeczka" w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zielonalodeczka.isq.pl

Data publikacji strony 2020-05-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2020-05-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIHT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Teresa Wilczyńska, e-mail: p30@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 629-38-10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Nr 30 „Zielona Łódeczka” mieści się na parterze w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ulicy Rozbrat 10/14. Osoby, które chcą wejść do przedszkola korzystają z drzwi wejściowych dostępnych również dla mieszkańców budynku. Kontrola wejść rodziców i dzieci odbywa się przez wideodomofon. Osoby wpuszczane do środka przez pracownika przedszkola muszą pokonać 2 stopniowe schody, samodzielnie otworzyć drzwi, pokonać 8 stopniowe schody, następnie pracownik przedszkola zajmuje się wpuszczonymi osobami.

Wejście do przedszkola nie posiada podjazdu dla wózków, nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na klatce schodowej jest zamontowana dodatkowa poręcz na wysokości wzrostu dzieci w celu ich bezpiecznego wejścia po schodach.

Budynek mieszkalny, w którym mieści się przedszkole posiada klatki schodowe i ogólnodostępne korytarze oraz ogólnodostępną  windę.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Wzdłuż ulic Rozbrat i Przemysłowa znajdują się ogólnodostępne, płatne miejsca parkingowe, są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w przedszkolu lub online.  

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Kontakt

Przedszkole Nr 30 "Zielona Łódeczka"

ul. Rozbrat 10/14
00-451 Warszawa

tel: (22) 629-38-10
e-mail: p30@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.